Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật m...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"

* Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng

* Ngày ban hành: 04/4/2022

* Ngày có hiệu lực: 20/5/2022

* Nội dung chính:

Ngày 04/4/2022, Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 23/2022/TT-BQP về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS".

Theo đó, đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ Ipsec VPN được phép sử dụng giao thức trao đổi khóa IKEv1, IKEv2 và giao thức đóng gói ESP; đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ TLS VPN được sử dụng giao thức TLS 1.2 và TLS 1.3. Việc an toàn sử dụng trong giao thức Ipsec được quy định như sau: Không được phép sử dụng chế độ Aggressive trong giao thức IKEv1, giao thức IKEv1 được phép sử dụng đến năm 2025; Không được phép sử dụng giao thức AH; Không được phép sử dụng giao thức ESP chỉ có cơ chế xác thực dữ liệu;…

Bên cạnh đó, quy định về an toàn sử dụng trong giao thức TLS như sau: Không được phép trao đổi khóa dựa trên thuật toán Diffie-Hellman sử dụng khóa cố định; Không được phép cài đặt các mở rộng cho phép sử dụng những phiên bản trước TLS 1.2 trên máy chủ TLS; Sử dụng định dạng chứng thư số X.509 v3 cho TLS; Sử dụng giải pháp bảo vệ khóa được lưu trữ dạng tệp trên thiết bị; Không được phép sử dụng phần mở rộng Heartbeat;…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tin liên quan