Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 20/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 20/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải   

* Ngày ban hành: 03/6/2024

* Ngày có hiệu lực: 05/12/2024

* Văn bản bị bãi bỏ: khoản 4 Điều 1 Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.

* Nội dung chính:

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 20/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, quy định chung tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư 20/2024/TT-BGTVT như sau:

- Kết cấu và thông số kỹ thuật của khung phù hợp với tài liệu kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm cung cấp:

+ Sai số khối lượng khung theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng không vượt quá ± 10%

+ Sai số kích thước chiều dày các chi tiết chính của khung (ống cổ, thân chính, thân khung) theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng không vượt quá ± 10%.

+ Sai số kích thước bao của mặt cắt ngang các chi tiết chính của khung (ống cổ, thân chính, thân khung) và các kích thước chiều dài khác theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng không vượt quá ± 5%.

- Khung không được có vết nứt, gãy.

- Mối hàn trên khung (đối với khung có kết cấu hàn) không được bong, nứt.

- Các mối ghép trên khung như mối ghép đinh tán, mối ghép bu lông, các loại mối ghép khác (nếu có) phải chắc chắn.

- Khung có khả năng chống han gỉ bằng cách sử dụng vật liệu chế tạo hoặc lớp phủ bảo vệ. Lớp phủ bảo vệ (nếu có) không được bong tróc, phồng rộp.

- Khung phải được đóng mã nhận dạng khung trên chi tiết cố định của khung hoặc trên tấm kim loại gắn cố định trên khung và phải là duy nhất. Mã nhận dạng khung có thể trùng mã nhận dạng phương tiện (VIN). Trường hợp mã nhận dạng khung không trùng với mã VIN, mã nhận dạng khung phải bao gồm các ký tự để nhận biết được nhà sản xuất khung, dây chuyền sản xuất, kiểu dáng, năm sản xuất và số thứ tự sản xuất (trừ trường hợp khung nhập khẩu để thay thế, bảo hành).

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải.  

Tin liên quan