Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải   

* Ngày ban hành: 03/6/2024

* Ngày có hiệu lực: 05/12/2024

* Nội dung chính:

Ngày 03/6/2024 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 19/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. Theo đó, những nội dung mới được sửa đổi tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô như sau:

- Hệ thống Camera-màn hình (CMS) là hệ thiết bị dùng để quan sát phía sau, bên cạnh hoặc phía trước xe trong phạm vi quan sát được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô bằng phương pháp kết hợp giữa camera-màn hình được định nghĩa như sau:

+ Camera (camera) là thiết bị ghi lại hình ảnh của thế giới bên ngoài và sau đó chuyển đổi hình ảnh này thành tín hiệu video.

+ Màn hình (monitor) là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thành các hình ảnh được thể hiện trong quang phổ mắt người nhìn thấy được.

- Kiểu loại gương (Mirror type): các gương chiếu hậu được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

+ Thiết kế của cụm gương bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có).

+ Loại gương, hình dạng gương, kích thước và bán kính cong của bề mặt phản xạ.

- Kiểu loại hệ thống camera-màn hình (Camera-monitor system type): các hệ thống camera-màn hình được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

+ Thiết kế của hệ thống camera-màn hình bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có).

+ Loại CMS, phạm vi quan sát, độ phóng đại và độ phân giải.

- Hệ thống chức năng kép CMS và gương là CMS loại I, trong đó màn hình được đặt phía sau gương bán trong suốt (màn hình và gương bán trong suốt phù hợp với Quy chuẩn này). Màn hình hiển thị ở chế độ CMS.

- Gương loại IV (Gương quan sát góc rộng)

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước (có thể kết hợp với gương lắp ngoài Loại II nếu cần thiết) để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.4 Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

- Gương loại V (Gương quan sát không gian gần)

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.5 phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

- Gương loại VI (Gương quan sát phía trước)

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.6 Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải.  

Tin liên quan