Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải.

* Ngày ban hành: 15/7/2022

* Ngày có hiệu lực: 15/9/2022

* Nội dung chính:

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Trong đó, sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch. cụ thể:

- Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm;

- Đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. (Hiện hành, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT chỉ quy định trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định). Như vậy, so với quy định hiện hành, thì yêu cầu về PCCC với xe ô tô hợp đồng sẽ phải đảm bảo một số yêu cầu, đơn cử như:

- Xe ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định;

- Xe ô tô trên 09 chỗ ngồi có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

 - Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông vận tải.


Tin liên quan