Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông..

* Ngày ban hành: 09/7/2020.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2021.

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

* Nội dung chính:

Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Cụ thể, Pin được ký hiệu như sau: N1 A1 A2 A3 N2 / N3 / N4 - N5. Pin phải được ghi nhãn mác rõ ràng và bền bao gồm các thông tin sau đây: Li hoặc Li-ion (có thể nạp lại) thứ cấp; Ký hiệu pin được quy định trong điều 2.3.1; Điện cực; Ngày sản xuất; Tên hoặc mã của nhà sản xuất; Dung lượng danh định; Điện áp danh định.

Yêu cầu về các điện cực: Đầu dẫn các điện cực dương/âm của tế bào/pin phải bảo đảm sáng, sạch, không có vết rỉ và tiếp điện tốt; Cảm quan của tế bào/pin phải sạch, không được ố bẩn, không có vết muối và móp méo không gây cản trở trong quá trình sử dụng, nhãn mác phải rõ ràng…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không quy định trực tiếp.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm khác: Không quy định trực tiếp.

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin liên quan