Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chốn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid 19 trong trường hợp cấp bách

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

* Ngày ban hành: 16/9/2021

* Ngày có hiệu lực: kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

* Nội dung chính:

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

Theo đó, quy định danh mục trang thiết bị y tế phòng chống dịch được cấp nhanh số lưu hành gồm:

- Máy tách chiết;

- Máy PCR;

- Hóa chất (sinh phẩm) chạy máy PCR xét nghiệm SARS-CoV-2;

- Test kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên/ kháng thể kháng SARS-CoV-2;

- Máy thở chức năng cao, máy thở xâm nhập và không xâm nhập, máy thở không xâm nhập, máy oxy dòng cao, máy thở xách tay;

- Máy lọc máu liên tục;

- Máy X-Quang di động;

-  Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò;

- Máy đo khí máu (đo được điện giải, lactat, hematocrite);

-  Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số;

- Bơm tiêm điện;

-  Máy truyền dịch;

- Máy phá rung tim có tạo nhịp;

- Máy điện tim ≥ 6 kênh;

- Máy siêu âm xách tay;

- Máy đo thời gian đông máu;

- Máy đo huyết động.

Thông tư 13/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế.

Tin liên quan