Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành...
Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội   

* Ngày ban hành: 17/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 05/12/2023

* Nội dung chính:

Ngày 17/10/2023, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lao động, người có công phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ như sau:

(1) Về trình độ đào tạo

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Về bồi dưỡng, chứng chỉ

- Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước (chương trình chuyên viên chính) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II.

- Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

(3) Về kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian công tác trong ngành hoặc lĩnh vực liên quan từ đủ 03 năm trở lên.

- Có thời gian đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ quản lý từ cấp trưởng phòng của đơn vị hoặc tương đương trở lên.

(4) Về phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

 - Điềm tĩnh, cẩn thận.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

- Phẩm chất khác ...

(5) Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của đơn vị.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Tin liên quan