Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 ban hành sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 ban hành sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải   

* Ngày ban hành: 05/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 05/10/2024

* Nội dung chính:

Ngày 05/04/2024, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ.

 Bổ sung công trình dịch vụ thương mại của Trạm dừng nghỉ đường bộ như sau:

- Khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện;

- Trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng.

Diện tích tối thiểu cho một vị trí đỗ của xe ô tô khách, xe ô tô tải là 40 m2 và cho xe ô tô con là 25 m2 Có vạch sơn để phân định rõ từng vị trí đỗ xe. Có vị trí đỗ xe riêng cho người khuyết tật với diện tích tối thiểu 25 mtheo QCVN 07:2010/BXD;

 Khu vệ sinh phải đảm bảo chống thấm, chống ẩm ướt, thoát mùi hôi thối, thông thoáng, tường, mặt sàn và thiết bị phải luôn sạch sẽ. Số lượng, chất lượng các loại thiết bị vệ sinh phải phù hợp với quy định của từng loại công trình theo TCVN 4319:2012.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2024.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông vận tải.  

Tin liên quan