Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ tr...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

* Ngày ban hành: 05/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 20/6/2023

* Nội dung chính:

Ngày 05/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013. Theo đó, lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b, gồm:

(i) Khám phụ khoa:

- Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn.

- Khám bộ phận sinh dục ngoài.

- Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường.

- Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

- Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

(ii) Sàng lọc ung thư cổ tử cung: Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương cổ tử cung bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

- Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Acid Acetic (VIA test).

- Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Lugol (VILI test).

- Xét nghiệm tế bào cổ tử cung.

- Xét nghiệm HPV.

(iii) Sàng lọc ung thư vú: Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương vú bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

- Khám lâm sàng vú.

- Siêu âm tuyến vú hai bên.

- Chụp Xquang tuyến vú.

(iv) Siêu âm tử cung-phần phụ (chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ khám)

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế

Tin liên quan