Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 08/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 08/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính   

* Ngày ban hành: 05/02/2024

* Ngày có hiệu lực: 21/3/2024

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

* Nội dung chính:

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

Tổ chức thu lệ phí là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận mìn ở biển theo quy định của pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

 Mức thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển được quy định như sau:

Cấp giấy phép: 22.500 nghìn đồng;

Cấp lại giấy phép: 7.000 nghìn đồng;

Gia hạn giấy phép: 17.500 nghìn đồng;

Sửa đổi, bổ sung giấy phép: 12.500 nghìn đồng.

 Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi được cấp giấy phép nhận chìm ở biển; lệ phí nộp cho tổ chức thu lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

Ngoài ra, tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/3/2024.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan