Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

* Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   

* Ngày ban hành: 10/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 27/5/2024

* Nội dung chính:

Ngày 10/4/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Điều kiện dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Là học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12;

- Tự nguyện tham gia và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi;

- Có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I (nếu Cuộc thi được tổ chức trong học kỳ II) hoặc năm học liền kề trước năm học tổ chức Cuộc thi (nếu Cuộc thi được tổ chức trong học kỳ I) đạt từ mức khá trở lên;

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi trong 01 lần tổ chức Cuộc thi.

(So với Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT , quy định mới đã sửa đổi điều kiện về việc tham gia dự án. Theo đó, mỗi thí sinh được tham gia 01 dự án dự thi trong 01 lần tổ chức Cuộc thi thay vì chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi như hiện nay).

Yêu cầu đối với dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Theo đó, dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo;

- Không sử dụng hoặc trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là kết quả nghiên cứu của mình.

- Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và trong khoảng từ tháng 01 năm liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi đến trước ngày khai mạc Cuộc thi 30 ngày.

- Dự án tập thể không được phép đổi thành viên khi đã bắt đầu thực hiện dự án. Kết quả thực hiện dự án phải thể hiện được sự đóng góp của từng thành viên.

- Dự án nghiên cứu về các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.

- Dự án dự thi phải được cơ sở giáo dục nơi học sinh đang học phê duyệt, đánh giá và được đơn vị dự thi tổ chức lựa chọn theo quy định.

- Dự án dự thi phải bảo đảm yêu cầu về trưng bày theo quy định của Ban chỉ đạo Cuộc thi.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Tin liên quan