Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

* Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

* Ngày ban hành: 15/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 10/7/2023

* Nội dung chính:

Ngày 15/05/2023, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó có những hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cụ thể như sau:

Những vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa có những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý di sản văn hóa

- Chuyên viên chính về quản lý di sản văn hóa

- Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa

- Chuyên viên cao cấp về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc)

- Chuyên viên chính về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc)

- Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc)

- Chuyên viên cao cấp về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)

- Chuyên viên chính về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)

- Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)

- Chuyên viên cao cấp về quản lý bản quyền tác giả

- Chuyên viên chính về quản lý bản quyền tác giả

- Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả

Những vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong gia đình

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong gia đình có những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình

- Chuyên viên chính về quản lý lĩnh vực gia đình

- Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình

Những vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành thể dục, thể thao

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành thể dục, thể thao có những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người

- Chuyên viên chính về quản lý thể dục thể thao cho mọi người

- Chuyên viên về quản lý thể dục thể thao cho mọi người

- Chuyên viên cao cấp về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

- Chuyên viên chính về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

- Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

Những vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành du lịch

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành du lịch có những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý lữ hành

- Chuyên viên chính về quản lý lữ hành

- Chuyên viên về quản lý lữ hành

- Chuyên viên cao cấp về quản lý lưu trú du lịch

- Chuyên viên chính về quản lý lưu trú du lịch

- Chuyên viên về quản lý lưu trú du lịch

- Chuyên viên cao cấp về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch

- Chuyên viên chính về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch

- Chuyên viên về quản lý xúc tiến,quảng bá du lịch

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin liên quan