Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tr...

Tin tức - Sự kiện  
Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

* Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

* Ngày ban hành: 07/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 22/8/2021

* Văn bản bị thay thế:

- Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

- Thông tư số 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

* Nội dung chính:

Ngày 07/07/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, các trường được tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm. Trình độ trung cấp yêu cầu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên, trình độ cao đẳng yêu cầu học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc người đã tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành chương trình hoặc kiến thức giáo dục phổ thông theo quy định.

Hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp 2 hình thức trên. Đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe theo quy định, điểm ngưỡng đầu vào trung bình cộng tối thiểu với trình độ cao đẳng là 5.0 trở lên áp dụng với tất cả các hình thức tuyển sinh quy định tại Thông tư này.

Các trường tự chủ xây dựng quy chế tuyển sinh, đảm bảo có các nội dung chính như: ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có); lệ phí tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh;… Hiệu trưởng các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo các tiêu chí quy định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của đơn vị mình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội