Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch độn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

* Ngày ban hành: 01/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 16/5/2024

* Nội dung chính:

Ngày 01/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT bổ sung thêm quy định về sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm so với quy định hiện hành.

(Theo khoản 1 Mục 2 Phụ lục XII về các bệnh phải xét nghiệm, các chỉ tiêu kiểm tra đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu và số lượng mẫu lấy để kiểm tra, xét nghiệm ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT quy định đối với sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm như sau:

- Lấy mẫu từng lô hàng để kiểm tra cảm quan, xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật, lý hóa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành;

- Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu báo cáo ngay về Cục Thú y khi phát hiện mẫu kiểm tra vi phạm để thông báo theo quy định)

Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT bổ sung thêm quy định tác nhân gây bệnh, cụ thể:

* Nhóm nguy cơ cao:

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt đông lạnh/ướp lạnh/sơ chế của trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Lở mồm long móng, Sảy thai truyền nhiễm; Salmonella spp., E.coli (chủng O157:H7)

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt đông lạnh/ướp lạnh/sơ chế của lợn.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi; Salmonella spp., E.coli (chủng O157:H7)

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt đông lạnh/ướp lạnh/sơ chế của gia cầm, chim.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Cúm gia cầm thể độc lực cao, Niu-cát-xơn; Salmonella spp., E.coli (chủng O157:H7)

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt đông lạnh/ướp lạnh/sơ chế của các loài động vật khác không thuộc quy định tại điểm 1, 2 và 3 của nhóm nguy cơ cao.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Chỉ tiêu kiểm dịch theo thỏa thuận giữa Việt Nam và nước xuất khẩu

- Sữa tươi nguyên liệu.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Lở mồm long móng, Sảy thai truyền nhiễm

- Trứng gia cầm tươi.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Cúm gia cầm thể độc lực cao, Niu-cát-xơn; Salmonella spp.

- Tổ yến chưa chế biến.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Cúm gia cầm thể độc lực cao, Niu-cát-xơn.

* Nhóm nguy cơ thấp

-Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt chế biến của trâu, bò, dê, cừu.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Lở mồm long móng

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt chế biến của lợn.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt chế biến của gia cầm, chim.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Cúm gia cầm thể độc lực cao, Niu-cát-xơn

- Thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm thịt chế biến của các loài động vật khác không thuộc quy định tại điểm 1, 2 và 3 của nhóm nguy cơ thấp.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Chỉ tiêu kiểm dịch theo thỏa thuận giữa Việt Nam và nước xuất khẩu

- Sữa và sản phẩm sữa chế biến.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Salmonella spp.

(6) Trứng và sản phẩm trứng chế biến.

Kiểm tra tác nhân gây bệnh: Salmonella spp.

Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/5/2024.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Tin liên quan