Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT ngày 17/4/2023 ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT ngày 17/4/2023 ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải   

* Ngày ban hành: 17/4/2023.

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2023.

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe

Số hiệu: QCVN 110 : 2023/BGTVT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe

Số hiệu: QCVN 111 : 2023/BGTVT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe

Số hiệu: QCVN 112 : 2023/BGTVT.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải.Tin liên quan