Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe do Bộ Giao thô...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải.

* Ngày ban hành: 28/12/2020.

* Ngày có hiệu lực: 01/07/2021.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Ngày 28/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe.

Theo đó, quy chuẩn về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường lắp trên các xe ô tô tập lái dạy thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe.Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường lắp trên các xe ô tô tập lái dạy thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe.

Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe ( thiết bị DAT) là thiết bị điện tử được lắp trên xe ô tô để ghi, lưu trữ, xác thực và truyền nhận các thông tin bắt buộc liên quan trong quá trình dạy và thực hành lái xe.

Thiết bị DAT phải có các chức năng tối thiểu sau đây: Chức năng hiển thị thông tin và thông báo trạng thái hoạt động; Chức năng ghi nhận thay đổi người dạy và học trên xe; Chức năng xác thực người học qua camera; Chức năng cảnh báo; Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị; Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ

Ngoài ra, quy chuẩn về mô phỏng đề đào tại lái xe-cabin học lái xe ô tô áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, chứng nhận chất lượng, quản lý và khai thức sử dụng thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:


Tin liên quan