Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 28/2021/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 28/2021/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa...
Thông tư 28/2021/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

* Cơ quan ban hành: Bộ Y tế.

* Ngày ban hành: 20/12/2021.

* Ngày có hiệu lực: 02/02/2022.

* Văn bản được hết hiệu lực: Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Danh mục) được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Danh mục ban hành gồm 3 nhóm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đụng thực phẩm. Cụ thể, việc sử dụng Danh mục này bảo đảm các nguyên tắc như sau: các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng; các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã số 8 thì chỉ những mã số 8 đó mới được áp dụng.

Ngoài ra, các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục và thuộc các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho các cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật); cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Không quy định trực tiếp

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế./.


Tin liên quan