Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 21/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự tr...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 21/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 25/3/2024

* Ngày có hiệu lực: 15/5/2024

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

* Nội dung chính:

Ngày 25/3/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 21/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý được thực hiện chi cho các nội dung chi có liên quan đến công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo danh mục nội dung định mức được quy định tại Thông tư 19/2024/TT-BTC.

2. Danh mục định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý gồm có:

- Gạo bảo quản thường xuyên: 68.241 đồng/tấn.năm;

- Thóc đổ rời và đóng bao áp suất thấp bảo quản thường xuyên: 123.304 đồng/tấn.năm;

- Muối ăn bảo quản lần đầu: 139.877 đồng/tấn.lần;

- Xuồng cứu nạn bảo quản lần đầu loại DT1: 37.952 đồng/chiếc.lần;

- Phao tròn cứu sinh bảo quản lần đầu: 1.104 đồng/chiếc.lần;

- Bè cứu sinh nhẹ bảo quản lần đầu: 1.620 đồng/chiếc.lần;…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan