Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 21/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điệ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 21/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL).

* Cơ quan ban hành: Bộ Công thương.

* Ngày ban hành: 31/10/2022.

* Ngày có hiệu lực: 01/07/2023.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Ngày 31/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2022/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL).

QCVN 12 - 8:2022/BCT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 21/2022/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) có mã HS 3603.40.00.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, một số chỉ tiêu kỹ thuật của kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) như sau: Cường độ nổ: xuyên thủng tấm chì dày 4 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp, trường hợp đặc biệt theo đặt hàng có cường độ nổ xuyên tấm chì dày 6 mm hoặc 2 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp; Đường kính ngoài của dây dẫn nổ (dây dẫn tín hiệu nổ) là 3 ± 0,2 mm.

Bên cạnh đó, đường kính ngoài của kíp từ 7,0 đến 7,5 mm. Chiều dài dây dẫn nổ (dây dẫn tín hiệu nổ) 150 m, 300 m, 500 m hoặc theo đặt hàng. Thời gian giữ chậm (vi sai) là 9 ms, 17 ms hoặc theo đặt hàng. Độ bền kéo danh định không nhỏ hơn 180 N hoặc theo đặt hàng.

Phương tiện đo các chỉ tiêu kỹ thuật phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì suốt quá trình sử dụng. Trong suốt quá trình thử nghiệm, phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, mẫu không đạt yêu cầu phải được tiêu hủy.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

 * Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan