Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 19/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 19/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ chậm LP.

* Cơ quan ban hành: Bộ Công thương.

* Ngày ban hành: 31/10/2022.

* Ngày có hiệu lực: 01/07/2023.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

QCVN 12 - 6:2022/BCT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ chậm LP biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 19/2022/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với kíp vi sai phi điện nổ chậm LP có mã HS 3603.40.00.

Một số chỉ tiêu kỹ thuật của kíp vi sai phi điện nổ chậm LP như sau: Cường độ nổ: xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp; Đường kính dây dẫn nổ 3,0 ± 0,2 mm; Tốc độ dẫn nổ không nhỏ hơn 1 600 m/s. Chiều dài dây dẫn nổ từ 2,4 đến 6,1 hoặc theo đặt hàng; đường kính ngoài kíp từ 7,0 đến 7,5 mm.

Bên cạnh đó, khả năng chịu nước, độ sâu 20,0 m (tương đương 2,0 atm) là 8h. Độ bền mối ghép miệng (khả năng chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 min, dây dẫn tín hiệu không bị xê dịch mắt thường nhìn thấy được hoặc tụt khỏi nút cao su ở đầu ống kíp) là 2,0 kg. Về khả năng chịu chấn động, kíp không phát nổ, không hư hỏng kết cấu khi thử trên máy thử chấn động chuyên dụng…

Phương tiện đo các chỉ tiêu kỹ thuật phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì suốt quá trình sử dụng. Trong suốt quá trình thử nghiệm, phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, mẫu không đạt yêu cầu phải được tiêu hủy.

 * Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan