Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 18/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do T...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 18/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 22/3/2024

* Ngày có hiệu lực: 10/5/2024

* Nội dung chính:

Ngày 22/3/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý quy định các danh mục nội dung định mức và lượng tiêu hao tương ứng có liên quan tới công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trên phương tiện vận chuyển tại cửa kho dự trữ quốc gia.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nhập gạo đóng bao dự trữ quốc gia như sau:

- Điện thắp sáng, vận hành thiết bị: 0,3500/KWh;

- Nước uống: 0,4000/lít;

- Nước sinh hoạt: 0,600/m3;

- Bạt PP trải cửa kho: 0,560 m2;

- Khóa kho: 0,0400/chiếc;…

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật xuất gạo đóng bao dự trữ quốc gia bao gồm vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ nhỏ lẻ và nhân công (thuê), cụ thể là:

- Điện thắp sáng, vận hành thiết bị: 0,3500/KWh;

- Vỏ bao PP (bổ sung rách, vỡ 5%): 1,000/ chiếc;

- Vận chuyển vật tư, dụng cụ phục vụ xuất: 0,100/công;

- Chuyển gạo từ kho, qua cân, lên phương tiện: 0,5800/công;…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

 

Tin liên quan