Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

* Ngày ban hành: 20/12/2021.

* Ngày có hiệu lực: 03/02/2022.

* Văn bản được hết hiệu lực: Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có kh ả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Theo đó, Bộ NNPTNT công bố 09 hàng hóa có khả năng gây mất an toàn. Trong danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 09 sản phẩm, hàng hóa như sau: giống cây trồng; thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm; phân bón; muối công nghiệp; keo dán gỗ và máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, giống cây trồng trong danh mục gồm giống lúa và giống ngô với phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu là kiểm tra trước thông quan và văn bản điều chỉnh là Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT, căn cứ kiểm tra sẽ dựa vào các QCVN như: QCVN 01-50:2011/BNNPTNT; QCVN 01-51:2011/BNNPTNT; QCVN 01-54:2011/BNNPTNT; QCVN 01-47:2011/BNNPTNT; QCVN 01-53:2011/BNNPTNT.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Không quy định trực tiếp

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.


Tin liên quan