Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 16/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 16/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

* Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương.

* Ngày ban hành:  29/10/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2022.

* Nội dung chính:

Ngày 29/10/2021, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 16/2021/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly sử dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, sử dụng và các cá nhân khác có liên quan đến khởi động từ phòng nổ trong mỏ hầm lò trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, Yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản: Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ dùng trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly. Điện áp làm việc danh định xoay chiều của mạch lực khởi động từ phòng nổ: 380 V, 660 V, 1 140 V. Dòng điện làm việc danh định của mạch lực khởi động từ phòng nổ từ 25 A đến 500 A. Tần số danh định của dòng điện xoay chiều: 50 Hz. Mạch điện điều khiển từ xa bên ngoài phải có dạng bảo vệ an toàn tia lửa ít nhất “ib”. Điện áp danh định xoay chiều của mạch phụ: 18 V, 24 V, 36 V, 42 V. Dòng điện định mức của các tiếp điểm phụ: 5 A ở điện áp đến 42 V.

Bên cạnh đó, độ cao lắp đặt khởi động từ phòng nổ không quá 2000m so với mực nước biển với bộ tiếp điểm điện từ, ở độ cao không quá 1000m so với mực nước biển với bộ tiếp điểm chân không, cũng như ở độ sâu không quá 1500m dưới mực nước biển.

Vật liệu cách điện được sử dụng trong các mạch điện làm việc ở điện áp vượt quá 250 V hoặc mang dòng điện lớn hơn 16 A phải có chỉ số CTI không nhỏ hơn 400. Bên cạnh đó, khóa liên động rò điện phải không cho khởi động từ đóng điện khi điện trở cách điện của mạch phía sau khởi động từ giảm tới giá trị quy định. Khi điện trở cách điện của mạng phía sau khởi động từ với đất tăng lên 1,5 lần giá trị tác động, thì khóa liên thông rò điện phải được phục hồi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan