Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật n...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Ngày ban hành:  25/12/2020.

* Ngày có hiệu lực: 25/06/2021.

* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:

* Nội dung chính:

Ngày 25/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Theo đó, Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam. Việc kiểm tra lô vật thể thuộc diện kiểm dịch vật nhập khẩu thực hiện như sau: Kiểm tra chính thức bằng cảm quan bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật;…

Bên cạnh đó, mẫu vật thể thuộc thuộc diện kiểm dịch thực vật và mẫu sinh vật gây hại thu thập được phân tích giám định theo các phương pháp sau: Phân tích giám định côn trùng và nhện; Phân tích giám định nấm; Phân tích giám định vi khuẩn, viruts, phytoplasma; Phân tích giám định tuyến trùng; Phân tích giám định cỏ dại.

Ngoài ra, việc phân tích giám định sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được thực hiện tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật đã đươc đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy đinh tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:


Tin liên quan