Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 10/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz do Bộ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 10/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

* Cơ quan ban hành:  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Ngày ban hành:  28/10/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2022.

* Nội dung chính:

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 10/2021/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz.

Theo đó, Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị phát, thu – phát vô tuyến cự ly chung bao gồm: Thiết bị cảnh báo vô tuyến điện, thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện, thiết bị đo từ xa vô tuyến điện, thiết bị truyền dữ liệu chung, hoạt động trong dải tần số từ 40 GHz đến 146 GHz cho các trường hợp: Có kết nối đầu ra vô tuyến với ăng ten riêng hoặc với ăng ten tích hợp; Sử dụng mọi loại điều chế; Thiết bị cố định, thiết bị di động và thiết bị cầm tay.

Các yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn này áp dụng trong môi trường hoạt động của thiết bị được nhà sản xuất công bố. Thiết bị phải phù hợp với tất cả các yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn này khi hoạt động trong giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động được công bố.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác:

Tin liên quan