Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

* Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

* Ngày ban hành: 03/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 20/4/2023

* Nội dung chính:

Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, ban hành kèm theo văn bản là các mẫu hợp đồng xây dựng sau đây:

- Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng;

- Mẫu hợp đồng thi công xây dựng;

- Mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (EPC).

Các mẫu hợp đồng này là hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, trường hợp bên giao thầu là tổng thầu, nhà thầu chính, các bên nghiên cứu vận dụng các nội dung cần thiết của mẫu hợp đồng để xác lập, quản lý thực hiện hợp đồng.

Khi sử dụng các mẫu hợp đồng theo Thông tư 02/2023/TT-BXD để thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của gói thầu, dự án và các quy định tại văn bản liên quan để thực hiện:

+ Nghị định 37/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 50/2021/NĐ-CP);

+ Các quy định khác của pháp luật và nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 02/2023/TT-BXD.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng

Tin liên quan