Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trác Văn, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trác Văn, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 120/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trác Văn, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Trác Văn; địa chỉ: Xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 44 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trác Văn, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

1. Dãy ki ốt số 02 quay mặt vào chợ gồm 14 ki ốt ô: Thời gian thuê: 5 năm; ngành hàng kinh doanh: Quần áo, giày dép, hàng gia dụng, đồ nhựa, đồ sành sứ, thủy tinh, đồ điện, đồ văn phòng phẩm, lương thực, đồ khô, bánh kẹo, hàng mã, điện nước.

Từ ki ốt số 01 đến ki ốt số 14 : Giá khởi điểm (cho 05 năm): 19.790.400 đồng/1 ki ốt;

2. Dãy ki ốt số 03 gồm 09 ki ốt (Số 1 tính từ đường Đào Văn Tập đi vào): Thời gian thuê: 5 năm; ngành hàng kinh doanh: Quần áo, giày dép, hàng gia dụng, đồ nhựa, đồ sành sứ, thủy tinh, đồ điện, đồ văn phòng phẩm, lương thực, đồ khô, bánh kẹo, hàng mã, điện nước.

- Ki ốt số 01: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 87.000.000 đồng/1 ki ốt;

- Ki ốt số 02, 03: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 54.384.000 đồng/1 ki ốt;

- Từ ki ốt số 04 đến ki ốt số 06 : Giá khởi điểm (cho 05 năm): 48.204.000 đồng/1 ki ốt;

- Từ ki ốt số 07 đến ki ốt số 09: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 43.260.000 đồng/1 ki ốt.

3. Dãy ki ốt số 04 gồm 05 ki ốt (Số 1 tính từ đường Đào Văn Tập đi vào): Thời gian thuê: 5 năm; ngành hàng kinh doanh: Quần áo, giày dép, hàng gia dụng, đồ nhựa, đồ sành sứ, thủy tinh, đồ điện, đồ văn phòng phẩm, lương thực, đồ khô, bánh kẹo, hàng mã, điện nước.

- Ki ốt số 01: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 61.500.000 đồng/1 ki ốt;

- Ki ốt số 02: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 54.120.000 đồng/1 ki ốt;

- Ki ốt số 03: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 47.970.000 đồng/1 ki ốt;

- Ki ốt số 04, 05: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 43.050.000 đồng/1 ki ốt;

4. Các gian bán hàng trong đình chợ gồm 16 ki ốt: Thời gian thuê: 5 năm.

a, Các gian bán hàng phía tây (giáp 14 ki ốt cũ); Ngành hàng kinh doanh: Quần áo, giày dép, hàng gia dụng, đồ nhựa, đồ sành sứ, thủy tinh, đồ điện, đồ văn phòng phẩm, lương thực, đồ khô, bánh kẹo, hàng mã, điện nước:

Từ ô số 01 đến ô số 08: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 22.176.000 đồng/1ô.

b, Các gian bán hàng phía đông (giáp khu dân cư); Ngành hàng kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản sấy khô:

Từ ô số 01 đến ô số 08: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 22.176.000 đồng/1ô.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Trác Văn và Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/06/2022 đến hết 17h00’ ngày 28/06/2022.

 Lưu ý:

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 02ki ốt/ ngành hàng;

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở dãy, ngành hàng nào được đấu giá ở đó;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/06/2022 đến hết ngày 21/06/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1ô.(Một trăm nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:

+ Dãy ki ốt số 02; gian bán hàng trong đình chợ: 3.000.000đồng/1lô (Ba triệu đồng).

+ Dãy ki ốt số 03; 04: 8.000.000đồng/1lô (Tám triệu đồng).

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

   Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 28/06/2022 đến trước 16h30’ngày 30/06/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Trác Văn.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 30/06/2022

Nộp tiền mặt trực tiếp: 

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 30/06/2022 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Trác Văn.

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 01/07/2022 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Trác Văn,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Trác Văn;
- Đài phát thanh xã Trác Văn;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Trác Văn và nơi có tài sản, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành