Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Quế, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Quế, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 256/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn   tại chợ Quế, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân thị trấn Quế; địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 92 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Quế, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, cụ thể như sau:

1. Các ô bán hàng dãy B khu mái tôn hở phía Tây gồm 31 ô: Thời gian thuê: 31tháng; ngành hàng kinh doanh: Thịt tươi sống:

- Từ ô B8 đến ô B13; từ ô B16 đến ô B20; từ ô B23 đến ô B27; từ ô B31 đến ô B34; từ ô B37 đến ô B41 và từ ô B44 đến ô B48: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 13.950.000 đồng/1 ô;

- Ô B30: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 21.700.000 đồng/1 ô;

2. Các ô bán hàng dãy C khu đình chợ gồm 34 ô: Thời gian thuê: 31tháng; ngành hàng kinh doanh: hàng tạp hóa:

- Ô C12, C13, C14, C21, C32, C61, C67, C72, C80, C81 : Giá khởi điểm (cho 32 tháng): 10.850.000 đồng/1 ô;

- Ô C15, C24, C26, C30, C31, C33, C60, C62, C63, C69, C78, C79 : Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 12.400.000 đồng/1 ô;

- Ô C18, C19, C27: Giá khởi điểm (cho 31 tháng ): 12.710.000 đồng/1 ô;

- Ô C20, C25: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 13.981.000 đồng/1 ô;

- Ô C38: Giá khởi điểm (cho 31 tháng ): 13.330.000 đồng/1 ô;

- Ô C39: Giá khởi điểm (cho 31 tháng ): 14.570.000 đồng/1 ô;

- Ô C50 : Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 17.360.000 đồng/1 ô;

- Ô C51 : Giá khởi điểm (cho 31 tháng ): 16.430.000 đồng/1 ô;

- Ô C66, C68, C75: Giá khởi điểm (cho 31 tháng ): 13.950.000 đồng/1 ô;

3. Các ô bán hàng dãy D khu mái tôn hở phía Đông gồm 16 ô: Thời gian thuê: 31 tháng; ngành hàng kinh doanh: hàng ăn, thực phẩm chín:

- Ô D6: Giá khởi điểm (cho 31 tháng):13.237.000 đồng/1 ô;

- Ô D7, D14: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 9.610.000 đồng/1 ô;

- Ô D8, D9, D23, D32: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 9.300.000 đồng/1 ô;

- Ô D16, D19: Giá khởi điểm (cho 31 tháng):13.020.000 đồng/1 ô;

- Ô D26, D35: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 10.850.000 đồng/1 ô;

- Ô D27, D28: Giá khởi điểm (cho 31 tháng ):10.323.000 đồng/1 ô;

- Ô D29: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 13.485.000 đồng/1 ô;

- Ô D33: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 13.175.000 đồng/1 ô;

- Ô D34: Giá khởi điểm (cho 31 tháng):10.075.000 đồng/1 ô;

4. Các ô bán hàng dãy E khu ki ốt xung quanh tường rào gồm 11 ô: Thời gian thuê: 31 tháng;

a, Từ ô E1 đến E11 ngành hàng kinh doanh: Hàng hoa, củ quả:

- Ô E1: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 17.050.000 đồng/1 ô;

- Ô E2: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 13.020.000 đồng/1 ô;

- Từ ô E3 đến ô E7: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 12.400.000 đồng/1 ô;

- Ô E9: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 13.485.000 đồng/1 ô;

b, Từ ô E12 đến E41 ngành hàng kinh doanh: Thực phẩm tươi sống:

- Ô E24: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 19.220.000 đồng/1 ô;

- Ô E25: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 22.320.000 đồng/1 ô;

- Ô E37: Giá khởi điểm (cho 31 tháng): 23.405.000 đồng/1 ô;

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND thị trấn Quế và Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/08/2023 đến hết 17h00’ ngày 19/09/2023.

Lưu ý:

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 02ki ốt/ ngành hàng;

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/09/2023 đến hết ngày 12/09/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1ô.(Năm mươi nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 2.000.000đồng/1lô (Hai triệu đồng).

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 19/09/2023 đến trước 16h30’ngày 21/09/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐKD chợ Quế.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 21/09/2023

Nộp tiền mặt trực tiếp: 

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 21/09/2023 tại điểm thu được tổ chức tại UBND thị trấn Quế.

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30’ ngày 22/09/2023 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND thị trấn Quế,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND thị trấn Quế;
- Đài phát thanh thị trấn Quế;
- Niêm yết tại trụ sở UBND TT. Quế; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành