Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 178 /TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên; địa chỉ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 144 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

1. Khu đình chợ gồm 83 ô: Thời gian thuê: 40 năm

1.1: Ki ốt kín tầng 1: Kinh doanh tổng hợp (trừ các mặt hàng ăn uống, lương thực thực phẩm, hàng tươi sống):

a) Ki ốt kín tầng 1: (Xung quanh mặt ngoài 2 bên đình chợ) gồm 14 ô:       Từ ô D1đến ô D11, ô D13, D15, D16: Giá khởi điểm: 66.400.000 đồng/1 ô;

b) Ki ốt kín tầng 1 (Xung quanh góc đình chợ) gồm 04 ô:

Từ ô C2 đến ô C5: Giá khởi điểm: 88.100.000 đồng/1 ô;

1.2: Ki ốt hở tầng 1: Kinh doanh vải vóc, quần áo dày dép, thời trang, mỹ phẩm, văn phòng phẩm:

a) Ki ốt hở tầng 1:(Khu vực giữa đình chợ) gồm 32 ô:

Từ ô B1 đến ô B32: Giá khởi điểm: 44.800.000 đồng/1 ô;

b) Ki ốt hở tầng 1:(Khu vực 2 bên mặt trong đình chợ) gồm 16 ô:

Từ ô A1 đến ô A16: Giá khởi điểm: 51.300.000 đồng/1 ô;

1.3: Ki ốt kín tầng 2: Kinh doanh: Vải vóc, quần áo dày dép, thời trang, mỹ phẩm, văn phòng phẩm:

a) Ki ốt tầng 2 loại 1 gồm 01 ô: Ô I1 Giá khởi điểm: 157.900.000 đồng/1 ô;

b) Ki ốt tầng 2 loại 2 gồm 02 ô: Ô F1, F2 Giá khởi điểm: 75.100.000 đồng/1 ô;

c) Ki ốt tầng 2 loại 3 gồm 08 ô: Từ ô E1 đến ô E8 Giá khởi điểm: 103.300.000 đồng/1 ô;

d) Ki ốt tầng 2 loại 4 gồm 02 ô: Ô H1, H2 Giá khởi điểm: 106.900.000 đồng/1 ô;

e) Ki ốt tầng 2 loại 5 gồm 04 ô: Từ ô G1 đến ô G4 Giá khởi điểm: 79.100.000 đồng/1 ô;

2. Khu ki ốt thoáng loại 2 gồm 19 ô: Thời gian thuê: 10 năm (Giáp dãy ki ốt 1 tầng 4A và 2 dãy ở giữa)

2.1: Ngành hàng thịt các loại, giò chả gồm 08 ô:

- Từ A6 đến A12, A15: Giá khởi điểm: 29.800.000 đồng/1ô;

2.2: Ngành hàng rau, đậu, củ, hoa quả gồm 05 ô:

- Ô A38, B19, B20, B32, B38: Giá khởi điểm: 29.800.000 đồng/1ô;

2.3: Ngành hàng quà bánh, chè, cháo gồm 04 ô:

- Ô C2, C5, C7, C8: Giá khởi điểm: 29.800.000 đồng/1lô;

2.4: Ngành hàng gia cầm giết mổ gồm 01 ô:

- Ô D4: Giá khởi điểm: 29.800.000 đồng/1ô;

2.5: Ngành hàng thủy hải sản gồm 01 ô:

- Ô E11: Giá khởi điểm: 29.800.000 đồng/1ô.

3. Dãy ki ốt 2 tầng (Mặt trong dãy 2 tầng dãy 3F) gồm 5 ô: Thời gian thuê: 40 năm; Kinh doanh lương thực, thực phẩm, đồ khô, chế biến, đóng hộp, đông lạnh:

- Từ 3F-T2 đến 3F-T6 Giá khởi điểm: 98.100.000 đồng/1ô;

4. Dãy ki ốt 1 tầng gồm 37 ô: Thời gian thuê: 40 năm; Kinh doanh tổng hợp (Trừ các sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ động vật tươi sống, thủy hải sản):

4.1: Ki ốt khép kín kinh doanh mặt ngoài D3 (dãy 4B) gồm 2 ô : 4B-N5, 4B-N6 Giá khởi điểm: 220.800.000 đồng/1ô;

4.2: Ki ốt khép kín kinh doanh mặt ngoài đường 17m (dãy 4A) giáp cổng chợ gồm 12 ô : Từ ô 4A-N1 đến 4A-N12 Giá khởi điểm: 226.800.000 đồng/1ô;

4.3: Ki ốt không khép kín kinh doanh mặt trong (dãy 4B) gồm 10 ô : Từ ô 4B-T2 đến 4B-T11 Giá khởi điểm: 95.800.000 đồng/1ô;

4.4: Ki ốt không khép kín kinh doanh mặt trong (dãy 4B) giáp cổng chợ gồm 2 ô: Ô 4B-T1, 4B-T12 Giá khởi điểm: 101.100.000 đồng/1ô;

4.5: Ki ốt không khép kín kinh doanh mặt trong (dãy 4A) giáp cổng chợ gồm 11 ô; Kinh doanh lương thực, thực phẩm đồ khô, chế biến, đóng hộp, đông lạnh: Từ ô 4A-T2 đến 4A-T12 Giá khởi điểm: 103.500.000 đồng/1ô;

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND phường Hòa Mạc hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/6/2024 đến hết 16h00’ngày 25/6/2024.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/06/2024 đến hết ngày 18/06/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Ki ốt tầng 2 loại 1, loại 3, loại 4 và dãy ki ốt 1 tầng (trừ ki ốt mặt trong dãy 4B(4B-T2 đến 4B-T11)): 200.000 đồng/1ô.(Hai trăm nghìn đồng);

+ Ki ốt kín tầng 1; ki ốt hở tầng 1(16 ô: A1 đến A16); ki ốt kín tầng 2 loại 2, loại 5; Dãy ki ốt 2 tầng; Ki ốt mặt trong dãy 4B (10 ô: 4B-T2 đến 4B-T11):  150.000 đồng/1ô.(Một trăm năm mươi nghìn đồng);

+ Ki ốt hở tầng 1(32 ô: B1 đến B32); Khu ki ốt thoáng loại 2: 100.000 đồng/1ô.(Một trăm nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:

+ Ki ốt tầng 2 loại 1, loại 3, loại 4 và  dãy ki ốt 1 tầng (trừ ki ốt mặt trong dãy 4B(4B-T2 đến 4B-T11)): 20.000.000 đồng/1ô.(Hai mươi triệu đồng);

+ Ki ốt kín tầng 1; ki ốt hở tầng 1(16 ô: A1 đến A16 ); ki ốt kín tầng 2 loại 2, loại 5; Dãy ki ốt 2 tầng; Ki ốt kinh doanh mặt trong dãy 4B (10 ô: 4B-T2 đến 4B-T11): 10.000.000 đồng/1ô.(Mười triệu đồng);

+ Ki ốt hở tầng 1(32 ô: B1 đến B32); Khu ki ốt thoáng loại 2: 5.000.000 đồng/1lô.(Năm triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 25/06/2024 đến 16h30’ngày 27/06/2024 như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 25/06/2024 đến trước 16h30’ngày 27/06/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước khu ki ốt  ... ngành hàng ... tại chợ Hòa Mạc.

   Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham giá đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 27/06/2024

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 13h30' đến hết 16h30' ngày 26/06/2024;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 28/06/2024 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hòa Mạc,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968. 

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ban quản lý ĐTXD thị xã Duy Tiên;
- UBND phường Hòa Mạc;
- Đài phát thanh phường Hòa Mạc;
- Niêm yết tại trụ sở BQLĐTXD; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành