Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 540/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên; địa chỉ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 166 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

1. Dãy ki ốt 02 tầng gồm: 110 ki ốt, thời gian thuê: 40 năm

a: Ki ốt 02 tầng mặt ngoài đường D1 (dãy 3A, 3B), đường D2 (dãy 3C, 3D), đường D3 (dãy 3E, 3F) gồm 55 ki ốt; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (Trừ các sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ, thủy hải sản, động vật tươi sống, sản phẩm từ giết mổ động vật):

- Từ lô 3A-N1 đến 3A-N9, và từ lô 3B-N2 đến 3B-N8 : Giá khởi điểm (cho 40 năm): 689.854.994 đồng/1 lô.

- Lô 3A-N10, 3B-N1: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 724.347.774 đồng/1 lô.

- Từ lô 3C-N2 đến 3C-N11, và từ lô 3D-N2 đến 3D-N9 : Giá khởi điểm (cho 40 năm): 655.362.300 đồng/1 lô.

- Lô 3C-N1, 3C-N12, 3D-N1, 3D-N10: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 676.057.968 đồng/1 lô.

- Từ lô 3E-N1 đến 3E-N7, và từ lô 3F-N2 đến 3F-N7: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 663.049.473 đồng/1 lô.

- Lô 3E-N8, 3F-N1: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 684.438.183đồng/1 lô.

b: Ki ốt mặt trong dãy 2 tầng đường D1 (dãy 3A, 3B), đường D2 (dãy 3C, 3D), đường D3 (dãy 3E, 3F) gồm 55 ki ốt; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (Trừ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, ăn uống, động vật, sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ):

- Từ lô 3A-T1 đến 3A-T9, từ lô 3B-T2 đến 3B-T8, từ lô 3C-T2 đến 3C-T11, và từ lô 3D-T2 đến 3D-T9: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 215.746.025 đồng/1 lô.

- Lô 3A-T10, 3B-T1: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 221.608.688 đồng/1 lô.

- Lô 3C-T1, 3C-T12, 3D-T1, 3D-T10: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 219.263.620 đồng/1 lô.

- Từ lô 3E-T1 đến 3E-T7, và từ lô 3F-T2 đến 3F-T7: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 221.802.570 đồng/1 lô.

- Lô 3E-T8, 3F-T1: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 225.458.653 đồng/1 lô.

2. Dãy ki ốt 01 tầng gồm: 48 ki ốt, thời gian thuê: 40 năm

a: Ki ốt khép kín kinh doanh mặt ngoài (dãy 4A, 4B) gồm 24 ki ốt; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (Trừ các sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ, thủy hải sản, động vật tươi sống, sản phẩm từ giết mổ động vật):

- Từ lô 4B-N2 đến 4B-N11: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 446.605.474 đồng/1 lô.

- Lô 4B-N1, 4B-N12: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 457.072.754 đồng/1 lô.

- Từ lô 4A-N2 đến 4A-N11: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 448.087.140 đồng/1 lô.

- Lô 4A-N1, 4A-N12: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 458.841.240đồng/1 lô.

b: Ki ốt không khép kín kinh doanh mặt trong (dãy 4A, 4B) gồm 24 ki ốt:

b1: Ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh lương thực, thực phẩm đồ khô, chế biến, đóng hộp, đông lạnh:

- Từ lô 4A-T2 đến 4A-T11: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 215.746.025 đồng/1 lô.

- Lô 4A-T1, 4A-T12: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 219.263.620 đồng/1 lô.

b2: Ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (trừ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, ăn uống, động vật, sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ):

- Từ lô 4B-T2 đến 4B-T11: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 211.794.492 đồng/1 lô.

- Lô 4B-T1, 4B-T12: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 215.228.995 đồng/1 lô.

b3. Dãy ki ốt góc 02 tầng gồm: 8 ki ốt, thời gian thuê: 40 năm; Ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (trừ các sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ, thủy hải sản, động vật tươi sống, sản phẩm từ giết mổ động vật):

- Lô 5A-G1, 5A-G2: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.331.914.030 đồng/1 lô

- Lô 5A-LKG1, 5A-LKG2: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.113.645.821 đồng/1 lô.

- Lô 5A-G3: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.238.680.133 đồng/1 lô.

- Lô 5B-G: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.288.778.288 đồng/1 lô.

- Lô 5A-LKG3: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.035.690.685 đồng/1 lô.

- Lô 5B-LKG: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.057.963.621 đồng/1 lô.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND phường Hòa Mạc hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/12/2020 đến hết 10h00’ ngày 18/01/2021.

 Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 12/01/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Khu ki ốt 02 tầng mặt ngoài, ki ốt góc, liền kề góc: 500.000 đồng/1lô.(Năm trăm nghìn đồng).

- Khu ki ốt 02 tầng , tầng 1 mặt trong, ki ốt 01 tầng ( mặt ngoài và mặt trong): 200.000 đồng/1 lô.(Hai trăm nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:

+ Khu ki ốt 02 tầng kinh doanh mặt ngoài: 70.000.000đồng/1lô (Bảy mươi triệu đồng)

+ Khu ki ốt tầng 1 kinh doanh mặt trong: 30.000.000đồng/1lô (Ba mươi triệu đồng)

+ Khu ki ốt 1 tầng: Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000đồng/1lô (Mục 2 điểm a: 50.000.000 đồng, mục 2 điểm b: 30.000.000 đồng)

+ Khu ki ốt góc và ki ốt liền kề góc: 90.000.000đồng/1lô (Chín mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 18/01/2021 đến 16h30’ngày 20/01/2021 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 19/01/2021 tại điểm thu được tổ chức tại UBND phường Hòa Mạc.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 21/01/2021 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hòa Mạc,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ban quản lý ĐTXD thị xã Duy Tiên;
- Đài phát thanh thị xã Duy Tiên;
- UBND phường Hòa Mạc;
- Đài phát thanh phường Hòa Mạc;
- Niêm yết tại trụ sở BQLĐTXD; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành