Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 01/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 04 tháng 01năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Yên Nam; địa chỉ: Xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 02 điểm kinh doanh thuê có thời hạn bao gồm các ki ốt 02 tầng khép kín tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng có thời hạn 02 ki ốt 02 tầng khép kín; thời gian thuê là 5 năm; ngành hàng kinh doanh: Quần áo, giày dép, hàng gia dụng, văn phòng phẩm, hàng khô, tạp hóa; không bán gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống các loại…

- 01 lô ki ốt khép kín: Ki ốt số 06: (Giá thuê tham khảo: 2.992.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm): 179.520.000 đồng.

- 01 lô ki ốt khép kín: Ki ốt số 07: (Giá thuê tham khảo: 2.016.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 5 năm):120.960.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Yên Nam hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/01/2021 đến hết 17h00 ngày 25/01/2021.

Lưu ý:

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 01ki ốt.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 19/01/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Yên Nam để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 ki ốt.(Một trăm  nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ  7h30’ ngày 25/01/2021  đến 16h30 ngày 27/01/2021 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 26/01/2021 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Yên Nam.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 28/01/2021 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Yên Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.        

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Yên Nam;
- Đài phát thanh xã Yên Nam;
- Niêm yết tại trụ sở xã Yên Nam; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành