Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tạichợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tạichợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 608/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2021


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tạichợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo; địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 152 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, cụ thể như sau:

1. Các gian bán hàng dãy A khu mái tôn hở gồm 26 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy A mặt ngoài gồm 14 ô: Từ ô A1 đến ô A14; ngành hàng kinh doanh: Rau, củ, quả:

- Ô A1: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 9.240.000 đồng/1 ô;

- Từ ô A2 đến ô A12: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

- Ô A13: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.680.000 đồng/1 ô;

- Ô A14: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 11.040.000 đồng/1 ô;

b) Gian bán hàng dãy A mặt trong gồm 12 ô: Từ ô A15 đến ô A26; ngành hàng kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm:

- Ô A15: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.320.000 đồng/1 ô;

- Từ ô A16 đến ô A25: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

- Ô A26: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.920.000 đồng/1 ô.

2. Các gian bán hàng dãy B khu mái tôn hở gồm 23 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy B mặt ngoài gồm 11 ô: Từ ô B1 đến ô B11; ngành hàng kinh doanh: Rau, củ, quả:

- Ô B1: Giá khởi điểm (cho 05 năm):10.200.000 đồng/1 ô;

- Ô B2: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.960.000 đồng/1 ô;

- Ô B3, B4: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.600.000 đồng/1 ô;

- Từ ô B5 đến ô B10: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.000.000 đồng/1 ô.

- Ô B11: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 13.800.000 đồng/1 ô;

b) Gian bán hàng dãy B mặt trong gồm 12 ô: Từ ô B12 đến ô B23 ngành hàng kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm:

- Từ ô B13 đến ô B23: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

- Ô B12: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.720.000 đồng/1 ô.

3. Các gian bán hàng dãy C khu mái tôn hở gồm 34 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy C mặt ngoài gồm 18 ô: Từ ô C1 đến ô C18; ngành hàng kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống:

- Ô C1: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.680.000 đồng/1 ô;

- Ô C2, C3: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.100.000 đồng/1 ô;

- Ô C4, C5: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.520.000 đồng/1 ô;

- Ô C6, C7: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.000.000 đồng/1 ô;

- Từ ô C8 đến ô C17: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.220.000 đồng/1 ô;

- Ô C18: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 10.200.000 đồng/1 ô.

b) Gian bán hàng dãy C mặt trong gồm 16 ô: Từ ô C19 đến ô C34; ngành hàng kinh doanh: Hải sản tươi sống:

- Ô C19: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.500.000 đồng/1 ô;

- Ô C29, C30: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.520.000 đồng/1 ô;

- Ô C31: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.460.000 đồng/1 ô;

- Ô C32: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.160.000 đồng/1 ô;

- Ô C33: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.680.000 đồng/1 ô;

- Ô C34: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.920.000 đồng/1 ô;

- Từ ô C20 đến ô C28: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.800.000 đồng/1 ô.

4. Các gian bán hàng dãy D khu mái tôn hở gồm 20 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy D mặt ngoài gồm 8 ô: Từ ô D1 đến ô D8; ngành hàng kinh doanh: Hoa quả:

- Ô D1: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 12.000.000 đồng/1 ô;

- Ô D8: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 13.200.000 đồng/1 ô;

- Từ ô D2 đến ô D7: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 11.280.000 đồng/1 ô.

b) Gian bán hàng dãy D mặt trong gồm 12 ô: Từ ô D9 đến ô D20; ngành hàng kinh doanh: Hương, vàng mã, tạp hoá:

- Từ ô D9 đến ô D19: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.360.000 đồng/1 ô;

- Ô D20: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 11.760.000 đồng/1 ô.

5. Các gian bán hàng dãy E khu mái tôn hở gồm 49 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy E mặt ngoài gồm 25 ô: Từ ô E1 đến E13 nghành hàng kinh doanh: Bán hoa quả; Từ ô E14 đến E 25 nghành hàng kinh doanh: Đồ ăn chín:

- Ô E1, E2, E12: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.440.000 đồng/1 ô;

- Ô E3, E4: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 8.640.000 đồng/1 ô;

- Ô E5: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 9.240.000 đồng/1 ô;

- Ô E6: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 11.760.000 đồng/1 ô;

- Ô E7: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 10.320.000 đồng/1 ô;

- Từ ô E8 đến ô E11 và từ ô E13 đến ô E22: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.720.000 đồng/1 ô;

- Ô E23, E24: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.520.000 đồng/1 ô;

- Ô E25: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 10.200.000 đồng/1 ô;

b) Gian bán hàng dãy E mặt ngoài gồm 24 ô: Từ ô E26 đến E31 nghành hàng kinh doanh: Bán quần áo, đồ gia dụng; Từ ô E32 đến E49 nghành hàng kinh doanh: Đồ ăn chín, đồ khô:

- Từ ô E26 đến ô E30; ô E36 Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.520.000 đồng/1 ô;

- Ô E31: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.000.000 đồng/1 ô;

- Ô E32: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.960.000 đồng/1 ô;

- Ô E47, E48: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

- Ô E49: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 12.000.000 đồng/1 ô;

- Từ ô E33 đến ô E35; và từ ô E37 đến ô E46: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.800.000 đồng/1 ô.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/12/2021 đến hết 17h00’ ngày 18/01/2022.

Lưu ý:

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 02ki ốt/ ngành hàng;

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1ô.(Năm mươi nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 1.000.000đồng/1lô (Một triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 18/01/2022 đến 16h30’ngày 20/01/2022 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 2229899899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 20/01/2022 tại điểm thu được tổ chức tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Trần Hưng Đạo.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 20/01/2022.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 21/01/2022 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND phường Trần Hưng Đạo;
- Đài phát thanh P.Trần Hưng Đạo;
- Niêm yết tại trụ sở P. Trần Hưng Đạo; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành