Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành p...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 77/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo; địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 40 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, cụ thể như sau:

1. Các gian bán hàng dãy A khu mái tôn hở gồm 9 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy A mặt ngoài gồm 3 ô; ngành hàng kinh doanh: Rau, củ, quả:

- Ô A4, A9, A10: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

b) Gian bán hàng dãy A mặt trong gồm 6 ô; ngành hàng kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm:

- Ô A16, A18 và từ ô A20 đến ô A23: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

2. Các gian bán hàng dãy B khu mái tôn hở gồm 7 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy B mặt ngoài gồm 2 ô; ngành hàng kinh doanh: Rau, củ, quả:

- Ô B3: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.600.000 đồng/1 ô;

- Ô B5: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.000.000 đồng/1 ô;

b) Gian bán hàng dãy B mặt trong gồm 5 ô; ngành hàng kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm:

- Từ ô B13 đến ô B15, ô B17: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.200.000 đồng/1 ô;

- Ô B12: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.720.000 đồng/1 ô.

3. Gian bán hàng dãy C mặt ngoài gồm 1 ô; Thời gian thuê: 5 năm; Ngành hàng kinh doanh: Thủy hải sản tươi sống

- Ô C2: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.100.000 đồng/1 ô;

4. Các gian bán hàng dãy D khu mái tôn hở gồm 10 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy D mặt ngoài gồm 2 ô: ngành hàng kinh doanh: Hoa quả:

- Ô D3, D4: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 11.280.000 đồng/1 ô.

b) Gian bán hàng dãy D mặt trong gồm 8 ô; Từ ô D9 đến ô D12 ngành hàng kinh doanh: Quần áo, đồ gia dụng, tạp hóa, vàng hương; Từ ô D15 đến D18 ngành hàng kinh doanh: Hoa quả:

- Từ ô D9 đến ô D12 và từ ô D15 đến ô D18: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.360.000 đồng/1 ô;

5. Các gian bán hàng dãy E khu mái tôn hở gồm 13 ô: Thời gian thuê: 5 năm

a) Gian bán hàng dãy E mặt ngoài gồm 6 ô: Ô E12, E13 nghành hàng kinh doanh:  Bán hoa quả; Ô E14, E16, E19, E24 nghành hàng kinh doanh: Bán đồ khô, đồ ăn chín:

- Ô E12: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 7.440.000 đồng/1 ô;

- Ô E13, E14, E16, E19: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.720.000 đồng/1 ô;

- Ô E24: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.520.000 đồng/1 ô;

b) Gian bán hàng dãy E mặt trong gồm 7 ô: Ô E30, và từ ô E32 đến E34 nghành hàng kinh doanh: Bán quần áo, đồ gia dụng, tạp hóa, vàng hương; ô E36, E38, E39 nghành hàng kinh doanh: Đồ ăn chín, đồ khô:

- Ô E30, E36 Giá khởi điểm (cho 05 năm): 5.520.000 đồng/1 ô;

- Ô E32: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 6.960.000 đồng/1 ô;

- Ô E33, E34, E38, E39: Giá khởi điểm (cho 05 năm): 4.800.000 đồng/1 ô.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND phường Trần Hưng Đạo và Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/04/2022 đến hết 17h00’ ngày 16/05/2022.

Lưu ý:

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 01 gian hàng/tổng số gian hàng tại chợ ;

- Khách hàng đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 10/05/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1ô.(Năm mươi nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 1.000.000đồng/1lô (Một triệu đồng).

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

   Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 16/05/2022 đến trước 16h30’ngày 18/05/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Trần Hưng Đạo.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 18/05/2022

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 07h30' đến hết 11h30' ngày 18/05/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 19/05/2022 (Thứ năm),

- Địa điểm: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND phường Trần Hưng Đạo;
- Đài phát thanh P.Trần Hưng Đạo;
- Niêm yết tại trụ sở P. Trần Hưng Đạo; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành