Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tại chợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tại chợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 60/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tại chợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân phường Châu Sơn; địa chỉ: Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 23 điểm kinh doanh; thời gian thuê: 05 năm tại chợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, cụ thể như sau:

1. Khu vực ki ốt thoáng khu A:

1.1: Ngành hàng thịt lợn tươi sống: Dãy A1 gồm 4 ô:

- Ô số 2, 3, 6, 8: Giá khởi điểm: 25.500.000 đồng/1ô;

1.2: Ngành hàng cá, thịt gia súc, gia cầm: Dãy A2 gồm 4 ô:

- Ô số 23, 27, 31, 33: Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng/1ô;

1.3: Ngành hàng bán hàng khô: Dãy A4 gồm 3 ô:

- Ô số 38, 40, 42: Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng/1ô;

1.4: Ngành hàng bán quần áo: Dãy A5, A6 gồm 3 ô:

- Ô số 66, 68, 81: Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng/1 ô;

1.5: Ngành hàng bán đồ ăn uống, chiên nướng: Dãy A7 gồm 01 ô:

- Ô số 90: Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng/1ô;

2. Khu vực ki ốt thoáng khu B:

2.1: Ngành hàng bán thức ăn chín: Dãy B2 gồm 1 ô:

- Ô số 10: Giá khởi điểm: 13.950.000 đồng/1 ô;     

2.2: Ngành hàng bán quần áo: Dãy B3, B4, B5 gồm 5 ô:        

- Từ ô số 23 đến ô số 25 và ô số 27, 30: Giá khởi điểm: 27.900.000 đồng/1ô;

2.3: Ngành hàng bán hàng khô: Dãy B8 gồm 1 ô:

- Ô số 46: Giá khởi điểm: 21.000.000 đồng/1ô;

2.4: Ngành hàng bán rau, củ, quả: Dãy B10 gồm 1 ô:

- Ô số 67: Giá khởi điểm: 21.000.000 đồng/1ô;

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam  để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/03/2024 đến hết 16h00’ ngày 12/04/2024.

Lưu ý:

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa 02 điểm kinh doanh/ 1 ngành hàng và chỉ được đăng ký 01 ngành hàng.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá ở ngành hàng nào được đấu giá ở ngành hàng đó;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 02/04/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1ô (Một trăm nghìn đồng);

- Ngành hàng bán thức ăn chín dãy B2: 50.000 đồng/1ô (Năm mươi nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/1ô (Bốn triệu đồng);

+ Ngành hàng bán thức ăn chín dãy B2: 2.500.000 đồng/1ô (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 10/04/2024 đến trước 16h30’ngày 12/04/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Châu Sơn.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham giá đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày ngày 12/04/2024

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 13h30' đến hết 16h30' ngày 12/04/2024;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30’ ngày 15/04/2024 (Thứ hai ),

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND phường Châu Sơn;
- Đài phát thanh P. Châu Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở P.Châu Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành