Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM ​DVĐGTS
 
Số: 250/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa; Địa chỉ: xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 03 lô, cụ thể như sau:

* Thôn Yên Lạc: 01 lô theo QĐ số 1064/QĐ-UBND ngày 07/06/2019

- Lô TĐC 07-11- giá khởi điểm dự kiến: Từ 3.500.000 đồng - 7.500.000 đồng/m2.

* Thôn Lạc Nhuế: 02 lô theo QĐ số 519/QĐ-UBND ngày 17/03/2020

- Lô A2, A4 - giá khởi điểm dự kiến: Từ 3.000.000 đồng - 6.000.000 đồng/m2.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Đồng Hóa hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/07/2020 đến hết 17h00' ngày 11/08/2020.

Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá lô nào được đấu giá lô đó. Số lượng lô đất cụ thể được bán và giá  khởi điểm chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 06/08/2020 đến hết ngày 07/08/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đồng Hóa để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng)

  5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 50.000.000đ/1lô (Năm mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30' ngày 11/08/2020 đến hết 16h30’ ngày 13/08/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 13/08/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Đồng Hóa.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00' ngày 14/08/2020 (thứ sáu)

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Đồng Hóa.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Đồng Hóa;​
- Đài phát thanh xã Đồng Hóa;
- Niêm yết tại trụ sở xã Đồng Hóa; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành