Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 173/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 04 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý; Địa chỉ: Khu tái định cư tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 193 lô tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, được chia thành 03 đợt đấu giá:

- Đợt 1: Tổ chức đấu giá QSDĐ gồm 68 lô;

- Đợt 2 và đợt 3: Do UBND thành phố Phủ Lý quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông tin đợt 1 như sau:

 

STT

Nhóm

Ký hiệu
lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/1m2)

Tổng giá khởi điểm (Theo QĐ phê duyệt của UBND TP. Phủ Lý (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

KHU A (26 LÔ)

1

Nhóm A1

A-1

85,0

13.350.000

1.135.000.000

227.000.000

2

A-26

85,0

13.350.000

1.135.000.000

227.000.000

1

Nhóm A2

A-11

103,4

13.970.000

1.445.000.000

289.000.000

2

A-16

103,4

13.970.000

1.445.000.000

289.000.000

1

Nhóm A3

A-2

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

2

A-3

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

3

A-4

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

4

A-5

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

5

A-6

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

6

A-7

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

7

A-8

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

8

A-9

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

9

A-10

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

10

A-17

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

11

A-18

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

12

A-19

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

13

A-20

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

14

A-21

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

15

A-22

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

16

A-23

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

17

A-24

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

18

A-25

85,0

12.720.000

1.081.000.000

216.200.000

1

Nhóm A4

A-12

99,0

12.710.000

1.258.000.000

251.600.000

2

A-13

99,0

12.710.000

1.258.000.000

251.600.000

3

A-14

99,0

12.710.000

1.258.000.000

251.600.000

4

A-15

99,0

12.710.000

1.258.000.000

251.600.000

KHU F (05 LÔ)

1

Nhóm F1

F-1

129,0

13.970.000

1.802.000.000

360.400.000

2

Nhóm F2

F-2

103,8

12.720.000

1.320.000.000

264.000.000

3

Nhóm F3

F-3

98,8

12.710.000

1.256.000.000

251.200.000

4

Nhóm F4

F-4

93,7

12.710.000

1.191.000.000

238.200.000

5

Nhóm F5

F-5

88,7

12.720.000

1.128.000.000

225.600.000

KHU G (10 LÔ)

1

Nhóm G1

G-3

94,2

12.710.000

1.197.000.000

239.400.000

2

G-4

94,2

12.710.000

1.197.000.000

239.400.000

3

G-5

94,2

12.710.000

1.197.000.000

239.400.000

1

Nhóm G2

G-6

108,3

11.220.000

1.215.000.000

243.000.000

2

G-7

108,3

11.220.000

1.215.000.000

243.000.000

3

G-12

108,3

11.220.000

1.215.000.000

243.000.000

1

Nhóm G3

G-8

94,2

10.200.000

961.000.000

192.200.000

2

G-9

94,2

10.200.000

961.000.000

192.200.000

3

G-10

94,2

10.200.000

961.000.000

192.200.000

4

G-11

94,2

10.200.000

961.000.000

192.200.000

KHU H (05 LÔ)

1

Nhóm H1

H-1

78,7

10.200.000

803.000.000

160.600.000

2

Nhóm H2

H-2

88,7

10.200.000

905.000.000

181.000.000

3

Nhóm H3

H-3

88,5

10.200.000

903.000.000

180.600.000

4

Nhóm H4

H-4

88,3

10.200.000

901.000.000

180.200.000

5

Nhóm H5

H-5

90,5

10.200.000

923.000.000

184.600.000

KHU K (22 LÔ)

1

Nhóm K1

K2-1

80,0

13.350.000

1.068.000.000

213.600.000

2

K2-22

80,0

13.350.000

1.068.000.000

213.600.000

1

Nhóm K2

K2-2

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

2

K2-3

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

3

K2-4

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

4

K2-5

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

5

K2-6

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

6

K2-7

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

7

K2-8

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

8

K2-15

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

9

K2-16

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

10

K2-17

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

11

K2-18

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

12

K2-19

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

13

K2-20

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

14

K2-21

80,0

12.710.000

1.017.000.000

203.400.000

1

Nhóm K3

K2-9

109,0

13.970.000

1.523.000.000

304.600.000

2

K2-14

109,0

13.970.000

1.523.000.000

304.600.000

1

Nhóm K4

K2-10

95,0

12.720.000

1.208.000.000

241.600.000

2

K2-11

95,0

12.720.000

1.208.000.000

241.600.000

3

K2-12

95,0

12.720.000

1.208.000.000

241.600.000

4

K2-13

95,0

12.720.000

1.208.000.000

241.600.000

 

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá (đợt 1):

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/6/2024 đến hết 16h00ngày 24/6/2024.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô tại nhiều nhóm, nhiều khu  khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá tại nhóm nào thì được đấu giá tại nhóm đó. Trong 1 nhóm có nhiều lô thì đăng ký 1 lô có thể đấu tất cả các lô còn lại trong nhóm.

- Khi đến đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng phô tô 01 bản căn cước công dân.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 13/6/2024 đến hết ngày 14/6/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1lô (Hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá (đợt 1):   

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 24; 25/6/2024 và cho đến trước 16h30’ ngày 26/6/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá nhóm ........., khu .........

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 26/6/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (đợt 1):

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00' ngày 27/6/2024 (thứ năm),

- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Phủ Lý;
- Đài Phát thanh thành phố Phủ Lý;
- UBND phường Lê Hồng Phong;
- Niêm yết tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP Phủ Lý; UBND phường Lê Hồng Phong; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến