Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 423/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nam, ngày 09  tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tiếp tục tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng đối với cuộc đấu giá QSDĐ đã được tạm dừng vào ngày tổ chức cuộc đấu giá, với những khách hàng đã hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá được bảo lưu quyền đăng ký tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu rút lại đơn đăng ký đề nghị liên hệ với UBND xã Nguyễn Úy để được đáp ứng).

Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Namường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2.Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Úy; Địa chỉ: xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 10 lô (Quỹ đất tồn năm 2018), cụ thể như sau:

Vị trí đấu giá số 03- Thôn Phù Lưu thuộc tờ bản đồ số 08, thửa đất số 06, 07, 08, 107, 108, 109 bản đồ địa chính xã Nguyễn Úy: Đường QL38 cũ, xã Nguyễn Úy: Đoạn từ nhà ông Hải đến nhà bà Đăng (xóm 5), vị trí 2:

- Từ lô LK01- 32 đến lô LK01- 41, giá khởi điểm 5.500.000 đồng/m².

4. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 100.000.000đ/1lô(Một trăm triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 21/9/2021 đến trước 16h30’ ngày 23/9/2021.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyễn Úy.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 23/9/2021.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Namtừ 7h30’ đến 11h00’ ngày 23/9/2021 tại điểm thu tại UBND xã Nguyễn Úy.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 24/9/2021 (thứ sáu);

(Thời gian đấu giá dự kiến nêu trên có thể thay đổi do tính chất, diễn biến dịch bệnh Covid- 19 kéo dài tại các địa phương có người đăng ký tham gia đấu giá được bảo lưu quyền đấu giá).

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Nguyễn Úy.

- Hình thức đấu giá:Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Nguyễn Úy;
- Đài phát thanh xã Nguyễn Úy;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nguyễn Úy; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành