Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 449/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2021


THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng; Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 26 lô, cụ thể như sau:

(1)Qũy đất năm 2020+ Quyết định phê duyệt lại giá số 1529/QĐ-UBND

- Vị trí 1- thôn Phương Khê:

+ Lô A6 - giá khởi điểm: 2.800.000 đồng/m²

- Vị trí 4- thôn Mã Não:

+ Lô A4, lô B11 - giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/m²

+ Lô A5, A6 - giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m²

- Vị trí 5- thôn Mã Não:

+ Lô B11 - giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m²

(2) Qũy đất năm 2019+ Quyết định phê duyệt lại giá số 1529/QĐ-UBND

- Khu TĐC đường T3:

+ Lô A7,A8,B1,B5 - giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m²

+ Từ lô A10 đến lôA15, B10 đến B15,C13 đến C16 - giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Ngọc Sơn hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/10/2021 đến hết 17h00' ngày 01/11/2021.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký vị trí nào thì được đấu giá vị trí đó. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 27/10/2021 đến hết ngày 28/10/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Ngọc Sơn để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô ( Hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 100.000.000đ/1lô (Một trăm triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 01/11/2021 đến trước 16h30’ ngày 03/11/2021.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí ...xã Ngọc Sơn.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 03/11/2021.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 03/11/2021 tại điểm thu tại UBND xã Ngọc Sơn.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 04/11/2021 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Sơn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  


Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- UBND xã Ngọc Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở xã Ngọc Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành