Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức phiên đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam,...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức phiên đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 241/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam đã có Thông báo đấu giá tài sản số 224/TB-TTĐG ngày 08/07/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam. Tuy nhiên, do kế hoạch sử dụng hội trường UBND xã Yên Nam có sự thay đổi đột xuất, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với UBND xã Yên Nam và thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Điệp Sơn, xã Yên Nam như sau:

- Thời gian tổ chức đấu giá mới: 14h00’ ngày 30/07/2020 (thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Yên Nam.

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước; chứng từ nộp tiền ngân hàng;

+ Bút viết;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Yên Nam;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Yên Nam, TTDV​ĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành