Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐKD thuê có thời hạn tại chợ trung tâm xã Trác Văn, t...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐKD thuê có thời hạn tại chợ trung tâm xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 144/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐKD thuê có thời hạn tại chợ trung tâm xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam đã có Thông báo đấu giá tài sản số 120/TB-TTĐG ngày 07/6/2022 về việc đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ trung tâm xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên. Tuy nhiên, do kế hoạch sử dụng hội trường UBND xã Trác Văn có sự thay đổi đột xuất, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với UBND xã Trác Văn và thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ trung tâm xã Trác Văn như sau:

- Thời gian tổ chức đấu giá mới: 13h30’ ngày 01/7/2022 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn.

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước; chứng từ nộp tiền ngân hàng;

+ Bút viết;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Trác Văn;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Trác Văn, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành