Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý của UBND xã Trác Văn

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý của UBND xã Trác Văn
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 269/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý của UBND xã Trác Văn


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam đã có Thông báo đấu giá tài sản số 243/TB-TTĐG ngày 24/08/2023 về việc đấu giá tài sản thanh lý của xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên. Tuy nhiên, do kế hoạch sử dụng hội trường của Sở Tư pháp có sự thay đổi đột xuất, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với UBND xã Trác Văn và thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của xã Trác Văn như sau:

1. Thời gian nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 29.000.000 đồng (Hai mươi chín triệu đồng).

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ  07h30’ngày 11/09/2023 đến trước 16h30’ngày 13/09/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý của UBND xã Trác Văn.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 13/09/2023

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 13/09/2023 điểm thu được tổ chức tại UBND xã Trác Văn.

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 14/09/2023 (thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Trác Văn.

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước; chứng từ nộp tiền ngân hàng; bút viết;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Trác Văn;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Trác Văn, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành