Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên thi hành án

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên thi hành án
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 122/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 
Hà Nam, ngày 08 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên thi hành án

 

Ngày 17/5/2022, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã ra thông báo số  101/TB-TTĐG  về việc đấu giá tài sản kê biên, xử lý tài sản để thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm là Thửa đất số 122, tờ bản đồ PL14 diện tích 152m² mang tên Nguyễn Thế Khương, được cấp GCN QSDĐ số CB 788225, số vào sổ cấp GCN: CH0276 do UBND huyện Thanh Liêm cấp ngày 05/12/2015 tại thôn Quang Trung- xã Thanh Hà- huyện Thanh Liêm- tỉnh Hà Nam. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào hồi 13h30' ngày 10/6/2022 (thứ sáu).

Tuy nhiên, theo Công văn số 301/CCTHADS ngày 08/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm về việc đề nghị tạm hoãn đấu giá tài sản kê biên thi hành án. Vì vậy, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam tạm hoãn cuộc đấu giá tài sản kê biên thi hành án theo nội dung thông báo đấu giá trên để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm tiếp tục giải quyết việc thi hành án theo quy định.

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi cục THADS huyện Thanh Liêm;
- Niêm yết tại trụ sở TTDVĐG; Chi cục THADS huyện Thanh Liêm và nơi có tài sản đấu giá.
- Lưu: TTĐG.
​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành