Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ của UBND xã Đồng Hóa

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ của UBND xã Đồng Hóa
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 441/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ của UBND xã Đồng Hóa


Ngày 16/9/2021 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 434, 435/TB-TTĐG về việc tổ chức đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ của UBND xã Đồng Hóa. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường tầng 5 – Sở Tư pháp Hà Nam vào 13h30' ngày 28/09/2021(thứ ba).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với Uỷ ban nhân dân xã Đồng Hóa tạm dừng cuộc đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ của UBND xã Đồng Hóa theo nội dung thông báo đấu giá số 434, 435/TB-TTĐG đồng thời bảo lưu quyền tham gia đấu giá của các khách hàng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá. Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Khách hàng nào có nhu cầu rút lại đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được đáp ứng.

- Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá dừng việc nộp tiền đặt trước cho đến khi có thông báo mới.

 Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

 Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
- UBND xã Đồng Hóa;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Đồng Hóa;
 TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
​GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến