Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 437/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 
Hà Nam, ngày 21 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng


Ngày 09/9/2021 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 423/TB-TTĐG về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Nguyễn Úy vào 07h00' ngày 24/09/2021(thứ sáu).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với Uỷ ban nhân dân xã Nguyễn Úy tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyễn Úy theo nội dung thông báo đấu giá trên đồng thời bảo lưu quyền tham gia đấu giá của các khách hàng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá. Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Khách hàng nào có nhu cầu rút lại đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với UBND xã Nguyễn Úy để được đáp ứng.

- Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá dừng việc nộp tiền đặt trước cho đến khi có thông báo mới.

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
- UBND xã Nguyễn Úy;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Nguyễn Úy;
 TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến