Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 261/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 
Hà Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên


Ngày 24/07/2020 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 254/TB-TTĐG về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND phường Đồng Văn vào hồi 7h00’ ngày 26/08/2020 (thứ tư).

Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc, tồn tại về mặt bằng quỹ đất đấu giá nên Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với các phòng ban liên quan của thị xã Duy Tiên tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo nội dung thông báo đấu giá số 254/TB-TTĐG ngày 24/07/2020, đồng thời bảo lưu quyền tham gia đấu giá của các khách hàng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá. Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVBĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng TN-MT thị xã Duy Tiên;​
- UBND phường Đồng Văn;
- Niêm yết tại trụ sở UBND phường Đồng Văn; TTDVĐG;
- Lưu: TTĐG.

​GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến