Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức các cuộc đấu giá QSDĐ tại các xã trên địa bàn huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm dừng tổ chức các cuộc đấu giá QSDĐ tại các xã trên địa bàn huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 440/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 
Hà Nam, ngày 22 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức các cuộc đấu giá QSDĐ tại các xã trên địa bàn huyện Kim Bảng

 

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có các Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Thực hiện Công văn số 1015/UBND-YT  ngày 21/9/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 . Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với các phòng ban liên quan của huyện Kim Bảng tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã:     Tượng Lĩnh, Đại Cương, TT.Ba Sao, Đồng Hóa, Nhật Tựu, Văn Xá, Ngọc Sơn đồng thời bảo lưu quyền tham gia đấu giá của khách hàng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Khách hàng nào có nhu cầu rút lại đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với UBND các xã để được đáp ứng.

- Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá dừng việc nộp tiền đặt trước cho đến khi có thông báo mới.

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điệnthoại:   02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND các xã: Tượng Lĩnh, Đại Cương, TT.Ba Sao, Đồng Hóa, Nhật Tựu, Văn Xá, Ngọc Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở UBND các xã: Tượng Lĩnh, Đại Cương, TT.Ba Sao, Đồng Hóa, Nhật Tựu, Văn Xá, Ngọc Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến