Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, TP. P...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 100/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý

 

Thực hiện Công văn số 2865/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với UBND phường Trần Hưng Đạo điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Trần Hưng Đạo, tp. Phủ Lý, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 19/05/2022 (Thứ năm);

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam;

2. Thời gian tổ chức đấu giá cụ thể được chia theo vị trí, ngành hàng như sau:

- Dãy A, B ngành hàng rau củ quả, thịt gia súc gia cầm;  Dãy C ngành hàng thủy hải sản tươi sống: Từ 07h00’;

- Dãy D ngành hàng hoa quả, quần áo, đồ gia dụng, tạp hóa, vàng hương;  Dãy E ngành hàng hoa quả, đồ ăn chín, đồ khô, quần áo, đồ gia dụng: Từ 09h00;

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá theo từng vị trí, ngành hàng cụ thể đến địa điểm đấu giá đúng thời gian nêu trên. Khi đến, đem theo giấy CMND/ CCCD/ giấy tờ tùy thân khác, chứng từ thu tiền đặt trước và  tự trang bị vật dụng y tế cá nhân, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K để đảm bảo phòng chống dịch.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND phường Trần Hưng Đạo;​
- Niêm yết tại trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành