Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 30/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục; Địa chỉ: Số 90, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: 01 ( một) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, màu sơn đỏ, nhãn hiệu Hyundai Grand I10, biển kiểm soát 90A-058.03, số khung MALA751AAEM113214, số máy G3LAEM129345, năm sản xuất : 2014, đăng ký lần đầu năm 2014.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục và Chứng thư thẩm định giá số 02428528-PD ngày 29/01/2024 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông).

- Giá khởi điểm của tài sản: 90.000.000 đồng   (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật tính đến khi mua tài sản trước khi thực hiện việc sang tên người trúng đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 22/02/2024 đến hết 16h00’ ngày 05/03/2024,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 28/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 05/03/2024 cho đến trước 16h30’ ngày 07/03/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô của Chi cục THADS huyện Bình Lục.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 07/03/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00' ngày 08/03/2024 (thứ sáu),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.    

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin ĐTQG về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi Cục THADS huyện Bình Lục;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi Cục THADS huyện Bình Lục.
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành