Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 7 (THEO THỦ TỤC RÚT GỌN)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 7 (THEO THỦ TỤC RÚT GỌN)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 381/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 16 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 7

(THEO THỦ TỤC RÚT GỌN)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam; Địa chỉ: Số 211 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam cụ thể như sau: 01 chiếc máy xúc đào bánh xích đã qua sử dụng, hãng sản xuất Kobelco - Nhật Bản; Model: SK330LC; số serial: YC09-03373, năm sản xuất 2007.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam và thông báo kết quả thẩm định giá tài sản số 3755/2023/TB-AMC-TĐ của VietinBank AMC).

- Giá khởi điểm của tài sản: 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 16/11/2023 đến hết 16h00’ ngày 22/11/2023,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 21/11/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30’ ngày 21/11/2023 cho đến trước 16h30’ ngày 23/11/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 23/11/2023.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 24/11/2023 (thứ sáu),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin ĐTQG về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành