Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 3)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 3)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 95/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 3)


1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô cứu thương nhãn hiệu MITSUBISHI; Số loại: DELICA; Biển kiểm soát 90B-0277; Số khung: 20031910; Số máy: 4G64C001757; Sản xuất năm 1999 tại Nhật Bản; Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2000, đã hết niên hạn sử dụng.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp; đang được lưu giữ, bảo quản tại bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam.

- Giá khởi điểm: 13.410.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 06/04/2023 đến 17h00’ ngày 17/04/2023,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/04/2023 đến hết ngày 12/04/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 14, 17/04/2023 đến hết 16h30'ngày 18/04/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô thanh lý của Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam).

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 18/04/2023

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 18/04/2023;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 19/04/2023 (thứ tư).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành